YÖNETİM

     - BAÜN Vakfı bir Başkan , bir Başkan yardımcısı ,Muhasip , Sekreter , Veznedar ve 4 üyeden oluşan bir “Yönetim Kurulu” tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır.

No Adı Soyadı Görevi
1. Prof. Dr. İlter KUŞ Rektör Vakıf Başkanı
2. Ziyaettin TAN Başkan Vekili
3. Prof. Dr. Sebahattin İKİKARDEŞ Üye
4. Mevlüt YOLCU Veznedar
5. Prof. Dr. Turgut KILIÇ Üye
6. Yücel AYTAÇ Üye
7. Suat ZERENGİL Üye
8. İlhan SEZGİNSOY Üye
9. Prof. Dr. Fırat ATEŞ Üye     DENETLEME KURULU

     - Ayrıca iki asil , iki yedek üyeden oluşan bir “ Denetleme Kurulu “ vardır.
Tüm Genel Kurul Üyeleri; her yılın ilk üç ayı içerisinde geçmiş yıl çalışması değerlendirilir. Yeni kararlar alınır. Vakfın çalışmaları Yönetim Kurulu’ na bağlı çalışan Vakıf Müdürü tarafından yürütülmektedir.